Oversættelse

Principper for oversættelse

Culturebites tilstræber altid at give læseren den oplevelse og formidle den sprogtone, som man ville få ved at læse originalteksten. Vores mål er, at en ’native speaker’ skal kunne læse den oversatte tekst uden at studse eller standse op undervejs – netop fordi teksten ikke lyder oversat. Vi prioriterer derfor en let og utvungen oversættelse, som reproducerer forlægget præcist, dog uden at være en ’ord-til-ord’ oversættelse.

Sproglig revision forholder sig til præcisionen eller skønheden i det rette valg af ord, styret af veltalenhedens fire dyder: sproglig korrekthed, klarhed, skønhed og tilpasning til situationen samt rytmen i tekstens forløb.

Hvor det gælder professionel oversættelse til engelsk, oversætter vi altid til britisk engelsk og kun til amerikansk, hvis kunden ønsker det.

Dansk > Engelsk
Engelsk > Dansk
Dansk > Tysk
Tysk > Dansk
Dansk > Svensk
Svensk > Dansk
Dansk > Fransk
Fransk > Dansk
Dansk > Portugisisk
Dansk > Spansk
Dansk > Norsk
Norsk > Dansk

Takster for oversættelse

Som det også gør sig gældende ved oversættelse, afhænger prisen af opgavens karakter og omfang. For et uforpligtende tilbud kontakt os på sprog@culturebites.dk