Italienskundervisning
Culturebites tilbyder sprogkurser i italiensk for virksomheder. Vi underviser i virksomheden.
Vægten lægges på forståelse, udtryk, læsning og skrift.

Screen Shot 2016-04-15 at 09.50.34

Filippino Lippi, Joakim og Annas Gensyn uden for Jerusalems Gyldne Port. Statens Museum for Kunst.

– Intensive sprogkurser
– Individuel undervisning
– Begyndere og viderekomne

Grundbog italiensk: Passaparola 1-2, Systime samt Italiensk Grammatik, Gyldendal.

Undervisningen varetages af Cand.Mag. Annemette Fogh, som har mange års erfaring med undervisning i italiensk og engelsk.

Referencer:

  • Udenrigsministeriets Kompetencecenter
  • Generalkonsul Steen Thorsted
  • Det Kongelige Danske Generalkonsulat, Milano
  • Rektor Mikkel Bogh, Kunstakademiet
  • Masterling, Kbh Ø
  • FOF, Lyngby og Frederiksberg, italiensk