“TO SET FREE IN HIS OWN LANGUAGE THE PURE LANGUAGE SPELLBOUND IN THE FOREIGN LANGUAGE, TO LIBERATE THE LANGUAGE IMPRISONED IN THE WORK BY REWRITING IT, IS THE TRANSLATOR’S TASK.”
Walter Benjamin, ‘The Translator’s Task’

Principper for oversættelser, korrektur og sproglig revision

Der findes mange forskellige idealer for den gode oversættelse. Culturebites mener, at en oversætter udelukkende bør oversætte til sit modersmål og desuden have et indgående fagligt kendskab til den pågældende type tekst.

Vores ideal er en tekst, der så vidt muligt afspejler forlægget: Både skribent og læser skal kunne genkende stil og ordvalg. Culturebites tilstræber altid at give læseren den oplevelse og formidle den sprogtone, som man ville få ved at læse originalteksten. Vores mål er, at en ’native speaker’ skal kunne læse den oversatte tekst uden at studse eller standse op undervejs – netop fordi teksten ikke lyder oversat. Vi prioriterer derfor en let og utvungen oversættelse, som reproducerer forlægget præcist, dog uden at være en ’ord-til-ord’ oversættelse. Fokus ligger i måden, noget bliver sagt på, det vil sige, de sproglige udtryksvalg, der præger den tekst, man kigger på. Det vigtigste er at huske, at det samme indhold kan udtrykkes forskelligt: Culturebites opfordrer kunden til at vurdere det færdige produkt på denne baggrund.Korrekturlæsning betyder, at stavefejl, grammatik, syntaks og tegnsætning rettes. Bliver vi bedt om at gennemarbejde en tekst, taler vi om sproglig revision, som er en særdeles udfordrende opgave.

Sproglig revision forholder sig til det stilistiske: Den klassiske, normative stillære byggede på det talte (hørte) sprog. Man arbejdede ud fra de to dimensioner: (1) præcisionen eller skønheden i det rette valg af ord, styret af veltalenhedens fire dyder: sproglig korrekthed, klarhed, skønhed og tilpasning til situationen, og (2) rytmen i tekstens forløb. Sproglig revision drejer sig netop om at bearbejde og om nødvendigt helt omskrive de passager, der trænger til en kærlig hånd. Culturebites har stor erfaring med sproglig revision af både faglitterære og kunstfaglige tekster. Vi benytter traditionel grammatisk kommatering.

Det nemmeste er at sende en tekst i Word-format, så vi vha. Microsofts korrekturredskaber, almindelig stavekontrol kan gennemgå den. Kunden får derefter teksten retur med funktionen ”Registrer ændringer” slået til og kan nu acceptere alle rettelser eller tage stilling til dem enkeltvis. Culturebites kommenterer også gerne rettelser og forslag i samråd med kunden, således at der opstår en frugtbar dialog og et optimalt resultat, som kunden er 100% tilfreds med, og som Culturebites kan lægge navn til.

Professionel oversættelse. Oversættelse takster

Nina Sten-Knudsen: Fraktalt landskab, 1993

Hvor det gælder professionel oversættelse til engelsk, oversætter vi altid til britisk engelsk og kun til amerikansk, hvis kunden ønsker det.

Oversættelse takster

Takster for oversættelse

Vores priser afhænger af opgavernes karakter, sværhedsgrad og omfang. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Culturebites oversætter til og fra en lang række sprog foruden de, der er listet herunder:

Dansk > Engelsk

Engelsk > Dansk

Dansk > Tysk

Tysk > Dansk

Dansk > Svensk

Svensk > Dansk

Dansk > Fransk

Fransk > Dansk

Dansk > Portugisisk

Dansk > Spansk

Dansk > Norsk

Norsk > Dansk