Christen Koebke (1810-1848), Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssoeen mod Noerrebro, 1838

Principper for oversættelse

“TO SET FREE IN HIS OWN LANGUAGE THE PURE LANGUAGE SPELLBOUND IN THE FOREIGN LANGUAGE, TO LIBERATE THE LANGUAGE IMPRISONED IN THE WORK BY REWRITING IT, IS THE TRANSLATOR’S TASK.” Walter Benjamin, ‘The Translator’s Task’

Der findes mange forskellige idealer for den gode oversættelse. I Culturebites mener vi, at en oversætter udelukkende bør oversætte til sit modersmål og desuden skal have et indgående fagligt kendskab til den pågældende type tekst. Culturebites tilstræber altid at give læseren den oplevelse og formidle den sprogtone, som man ville få ved at læse originalteksten. Vores mål er, at en ’native speaker’ skal kunne læse den oversatte tekst uden at studse eller standse op undervejs – netop fordi teksten ikke lyder oversat. Vi prioriterer derfor en let og utvungen oversættelse, som reproducerer forlægget præcist, dog uden at være en ’ord-til-ord’ oversættelse.

Sproglig revision forholder sig til præcisionen eller skønheden i det rette valg af ord, styret af veltalenhedens fire dyder: sproglig korrekthed, klarhed, skønhed og tilpasning til situationen, og rytmen i tekstens forløb.

Hvor det gælder professionel oversættelse til engelsk, oversætter vi altid til britisk engelsk og kun til amerikansk, hvis kunden ønsker det.

 

Takster for oversættelse

Vores priser afhænger af opgavernes karakter, sværhedsgrad og omfang. Kontakt os på sprog@culturebites.dk

Dansk > Engelsk
Engelsk > Dansk
Dansk > Tysk
Tysk > Dansk
Dansk > Svensk
Svensk > Dansk
Dansk > Fransk
Fransk > Dansk
Dansk > Portugisisk
Dansk > Spansk
Dansk > Norsk
Norsk > Dansk