Screen Shot 2016-04-03 at 18.23.56

– et omrejsende kunstvideo-projekt for skoleklasser i Danmark

KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK er et kunstvideo-projekt rettet mod danske skoleklasser på mellemtrinnet og i udskolingen. Ideen bag projektet er at præsentere eleverne for videokunsten som genre og lade eleverne deltage aktivt ved selv at skabe deres egne digitale værker.

Gennem workshops, der ledes af professionelle kunstnere med erfaring inden for undervisning og kunstformidling, skaber eleverne personlige kunstvideoer ud fra det fælles tema: ”Hvad drømmer du om?” Et forløb inkluderer tre skoleklasser fra tre forskellige skoler, der på skift arbejder med emnet. Når den første klasse har været igennem forløbet, og elevernes videoer er færdige, rejser værkerne videre til den ”næste” skoleklasse. Denne klasse kan nu se deres ”videovenners” værker og blive inspireret af disse, inden de selv går i gang med at skabe deres egne kunstvideoer. Herefter sendes alle (eller udvalgte) videoer videre til den sidste skole. Når denne klasse har lavet deres videoer, kan de tre deltagende klasser se samtlige videoer – enten hver for sig eller eventuelt (hvis det er praktisk muligt) til en fælles ”kunstvideodag”, hvor eleverne møder hinanden i virkeligheden.

Ideen med at elevernes kunstværker rejser fra klasse til klasse er at skabe nye relationer mellem eleverne på tværs af skolerne samtidig med, at elevernes værker skildrer de mange forskelligartede drømme, børn på samme alder kan have. KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK er således et udvekslingsprojekt, hvor eleverne gennem deres ”videovenner” skaber nye relationer på tværs af geografi og forskellige virkeligheder.

Alle de producerede videoværker lægges løbende op på en fælles hjemmeside for KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK, som lærere og elever frit kan bruge og lade sig inspirere af i forbindelse med undervisningen. Derudover udmunder projektet i en årlig udstilling af de producerede værker fx i en nærliggende kunsthal, kulturhus eller egnsmuseum.

MÅLGRUPPE
Skoleklasser på mellemtrin (4. – 6. Klasse) og i udskoling (7.-10. Klasse)
KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK henvender til elever på mellemtrinnet og i udskolingen på danske skoler. Ud fra temaet ”Hvad drømmer du om?” er der lagt op til, at eleverne i en klasse i grupper á 4-5 elever frit kan skildre og arbejde med det, de drømmer om, i kunstvideoer, som de med hjælpe fra den professionelle kunstner selv producerer. Elever på mellemtrinnet og i udskolingen vil have de tekniske færdigheder til at kunne producere en kunstvideo samtidig med, at de er i stand til at forholde sig til et abstrakt emne.

HVORDAN?
KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK er tænkt som et anderledes indspark til den almindelige undervisning og kan typisk indgå som et ugeforløb i fx dansk, billedkunst eller mediefag. I samarbejde med klassens lærer/e i det/de pågældende fag planlægges forløbet, så det passer ind i undervisningsplanen. Udgangspunktet er, at alle fx dansk- og billedkunsttimer i en uge afsættes til projektet.

Kunstneren står for alt, der vedrører selve workshoppen, men det forventes, at faglærerne deltager i alle timer.

BAGGRUND
BØRNENES KUNSTEN PÅ REJSE er udsprunget af kunstformidlingsprojektet KUNSTEN PÅ REJSE, der arbejder for at bringe videokunst af etablerede kunstnere ud af storbyen og ud til alle dele af Danmark. Med Kunsten På Rejse – til skoler i DK har Kunsten På rejse fået en lillesøster, der henvender sig til skoleklasser på danske skoler, der har lyst til at prøve kræfter med videokunst.

KUNSTNERNE
Alle de kunstnere, som er en del i KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK, har erfaring med at undervise og lave workshops for børn samtidig med, at de på hver deres måde arbejder som professionelle videokunstnere. Vi samarbejder med Jacob Tækker, Jette Ellgaard, Vladimir Tomic, Augusta Atla og Lilibeth Cuenca Rasmussen, som man kan læse meget mere om på www.culturebites.dk Den enkelte skole kan naturligvis komme med ønsker til, hvilken kunstner, der skal rejse til skolen og afholde workshoppen.

PRIS pr. skole.
Workshop á en uges varighed: 25.000 kr. eksklusiv moms.
Prisen indbefatter kunstnerens honorar, forberedelse samt rejse- og opholdsudgifter.

STØTTE OG FINANSIERING
Det er dog muligt at søge støtte til finansiering til projektet ad forskellige veje, så skolens udgifter holdes nede. Blandt andet kan vi anbefale ”Huskunstnerordningen”, som vi gerne vil påtage os at søge på vegne af den enkelte skole. Huskunstnerordningen dækker 75 % af udgifterne til kunstnerens honorar og samt rejse- og opholdsudgifter (efter statens takster), mens de resterende 25% procent betales af skolen.
Desuden er det oplagt at søge den enkelte kommunes egne puljer samt samarbejde med kommunen om, at den søger støtte til projektet i Statens Kunstråd.

MERE INFORMATION, DELTAGELSE & TILMELDING
Kontakt os gerne på sprog@culturebites.dk, hvis du har spørgsmål eller blot vil høre mere om KUNSTEN PÅ REJSE – til skoler i DK.