Screen Shot 2016-04-03 at 18.38.29

                Still fra Jacob Tækkers Sea of Love

SÅDAN FOREGÅR DET
Når en aftale er indgået, og visningsperioden nærmer sig, sender vi videoværket/værkerne til udstillingsstedet. Visningsstedet står selv for det praktiske omkring selve visningen – det er ganske simpelt, men vi supporterer naturligvis, hvis nødvendigt!

Computer med projektor eller TV med digital afspiller tilsluttes i et egnet område med lærred/hvid væg. Det kan være en god idé at indrette området med stole/bænke/sofaer, som indbyder til fordybelse. Ligeledes kan det være at foretrække at tilkoble høretelefoner (hvis værket afspilles i et område, hvor brugerne forventer at der er ro). Informationsmateriale om værket og Kunsten På Rejse lægges frem, så publikum kan læse mere, hvis de har lyst.

Videoværkerne kan vises over en måned med f.eks. tre værker, som skifter i løbet af en dag, eller med et værk ad gangen i f.eks. ti dage, eller som det enkelte udstillingssted beslutter at gøre det. Værkerne kan ikke udlånes til andre eller kopieres.

– markedsføring
Udstillingsstedet står selv for markedsføring af værkerne. Vi sørger naturligvis for at sende tekst og billedmateriale om kunstnerne og deres værker, som frit kan bruges i forbindelse med markedsføring af projektet. Markedsføringen kan bl.a. ske til lokalaviserne, på kommunens intranet og hjemmeside samt på visningsstedernes egne hjemmesider. Desuden kunne man også tage kontakt til lokale skoler, gymnasier, kunstskoler- og foreninger etc., da projektet i høj grad også er interessant i forbindelse med undervisning.

– flere muligheder
Der er forskellige muligheder for at ”bygge oven på” projektet, hvis I ønsker det. Visningsstedet kan fx lægge op til en debataften, hvor en af kunstnerne bag værkerne kommer og holder en artist talk. Har I et godt samarbejde med kommunens skoler og uddannelsessteder kunne man også præsentere projektet som en mulighed i undervisning inden for kunst, dansk og medieproduktion.