korrekturlæsning

L.A. Ring: I Høst, 1885

Culturebites assisterer også ved redaktionelle opgaver og korrekturlæsning på både dansk og engelsk. Korrekturlæsning betegner en gennemlæsning af et udkast, hvorved eventuelle fejl kan rettes inden tekstens endelige fremstilling. Korrekturlæsning betyder i praksis, at stavefejl, grammatiske fejl, syntaks og tegnsætning rettes. Bliver vi bedt om at gennemarbejde en tekst, taler vi om sproglig revision, som er en mere omfattende opgave.

En grundig sproglig gennemgang af en tekst sikrer, at sproget er både korrekt, klart og konsekvent, hvilket er med til at sikre dig, at din tekst også modtages bedst muligt. Kommafejl, stavefejl eller et uklart sprog kan være med til at skygge for tekstens indhold, så der er en stor fordel i, at den sproglige og indholdsmæssige kvalitet går hånd i hånd.

Korrekturlæsning – Pris efter opgavens karakter og omfang

Som det også gør sig gældende ved oversættelse afhænger prisen af opgavens karakter og omfang. For et uforpligtende tilbud kontakt os på sprog@culturebites.dk